Dzień w naszym przedszkolu – Bajkowa Kraina

Dzień w naszym przedszkolu

SZCZEGÓŁOWY PLAN DNIA

Opracowany na rok szkolny 2018/2019

 

7.00-8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola.

Kontakty indywidualne z dziećmi  oraz z rodzicami.

Zabawy według zainteresowania dzieci

8.00-13.00 REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
8.00-9.00 Czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne.

Zabawy dydaktyczne, zabawy integrujące grupę. Zabawy rozwijające umiejętności prospołeczne. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci, wprowadzenie do tematu zajęć.

Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco- kompensacyjnym, wychowawczym.

Zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem.

Śniadanie, zabiegi higieny osobistej

9.00-10.00 Zajęcia dydaktyczne z całą grupą zgodne z tematyką programową, uwzględniające zróżnicowane formy i metody pedagogicznego oddziaływania, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego
10.00-11.00 Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela
11.00-12.00 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itp.

W razie niepogody ćwiczenia gimnastyczne w sali.

12.00-13.00 Czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne.

Obiad, zabiegi higieny osobistej

Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej

Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej.

Zabawy dydaktyczne z całą grupą

13.00-17.00 Realizacja zajęć dodatkowych

Utrwalenie poznanych wierszy i piosenek

Zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem.

Podwieczorek, zabiegi higieny osobistej

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości oraz potrzeb. Zabawy dowolne w sali według własnej inicjatywy.

Kontakty indywidualne z rodzicami.