Rekrutacja Przedszkole Bielsko - Bajkowa Kraina

Rekrutacja

Rekrutacja do naszego przedszkola trwa cały rok kalendarzowy

Dzieci przyjmowane są według kolejności zgłoszeń. W przypadku osiągnięcia limitu miejsc nasze przedszkole prowadzi listy rezerwowe.

Osoby zainteresowane naszym przedszkolem prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 791601809 lub mailowy na adres przedszkole@bajkowa-kraina-bielsko-pl. W dalszej części rekrutacja do przedszkola wymaga złożenia i podpisania odpowiednich dokumentów. W pierwszej kolejności prosimy pobrać kartę zgłoszeniową i dostarczyć ją wypełnioną do przedszkola. Jeśli w grupie wiekowej dziecka będą wolne miejsca podpiszemy z Państwem umowę i od następnego dnia Wasze dziecko może zacząć uczęszczać do naszego przedszkola :)