Nauczyciele – Bajkowa Kraina

Nauczyciele

Kadra pedagogiczna Przedszkola BAJKOWA KRAINA to nauczyciele z pełnymi kwalifikacjami pedagogicznymi, zespół młodych, wykształconych i kreatywnych pedagogów, którzy dbają o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu.


 

To osoby, które nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje, dokształcają się na studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych i doskonalących. Posiadają kwalifikacje z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz innych dziedzinach nauki, co rozszerza zakres ich możliwości w urozmaicaniu zajęć i realizowaniu założeń programowych.

W swojej pracy wdrażają nowatorskie osiągnięcia dydaktyki w zakresie nauczania, rozwijania zainteresowań, uzdolnień i sprawdzania postępów dziecka. Organizują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie. Do współpracy zaprosiliśmy nauczycieli z pasją, których misją jest towarzyszenie dziecku w jego indywidualnym rozwoju, niesienie pomocy i wspieranie w trudnych sytuacjach.

Masz pytania? Zadzwoń :

791 601 809